ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
pimthada.suk@winnergy.co.th
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/Sale Coordinator
จำนวน
ใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลประสานงานระหว่างภายในองค์กรกับฝ่ายงานต่างๆ
- จัดทำเอกสารต่างๆให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
- จัดเตรียมเอกสาร สอบราคาประกวดราคา
- ขอออกหนังสือค้ำประกอบการทำสัญญา
- มีทักษะ และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี
- ใช้เครื่องและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์, Internet ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ประสานงานฝ่ายขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
- มีทักษะในการสื่อสาร, ประสานงาน, การจัดเอกสาร และเรียนรู้งานได้เร็ว
- มีไหวพริบ ควบคุมอารมณ์ได้ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์
- สามารถใช้โปรแกรม  Ms.Office และ Internetได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
อายุ : 23 – 35 ปี
วุฒิ : ปริญญาตรี  ทุกสาขา
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : อย่างน้อย2 ปี

1 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด