ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
หัวหน้าขายอาวุโส / Senior Sale Specialist
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลงานขายสินค้า ปิดการขายทำสัญญาและบริการหลังการขาย, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2. สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้และสามารถทำงานแบบ Proactive และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
3. วางแผนและติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารวมถึงกระตุ้นการใช้เพิ่มเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด
4. ประสานงานรับข้อร้องเรียนจัดประชุมวิชาการและจัดเลี้ยงกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความเป็น Royalty
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลุกค้าประเมินสถานการณ์และปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านชีวเคมี, ชีวภาพ, ด้านการแพทย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
3. มีประสบการณ์อยู่ในตลาดเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
6. มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีและใจรักบริการ
7. มีรถส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
8. Professional Selling Skills,Negotiation Skill

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

2 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด