ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
หัวหน้าฝ่ายขาย / Sale Supervisor
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- เสนอขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
- มีทักษะในการขายและสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- รักงานขายและบริการ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ติดต่อหน่วยงานและสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์,พยาบาล, อุปกรณ์การแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6. มียานพาหนะ และมีใบอนุญาตขับขี่
7. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

3 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด