ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
pimthada.suk@winnergy.co.th
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล/เจ้าหน้าที่อาวุโส
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างน้อย 1-5 ปี
2. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
3. การให้บริการงานทรัพยากรบุคคล
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานพร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาภายใน
6. จูงใจพนักงานปรับปรุงพัฒนา ทักษะความรู้ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. ควบคุมดูแลให้พนักงานในบังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท
8. ดูแลความเรียบร้อย ระเบียบ แนวฏิบัติต่างๆรวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. เพศชายและหญิง
3. วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีใจรักงานบริการ
6. มีจิตวิทยาในการพูดเจรจา

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี

1 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด