ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
pimthada.suk@winnergy.co.th
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การบริหารงานบุคลากร
- ดูแลงานภายในฝ่ายทั้งด้าน HRM และ HRD
- การวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning
- การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
- การว่าจ้าง/ทะเบียนประวัติ
- Payroll
- สวัสดิการ : ดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการตามระเบียบบริษัท
- แรงงานสัมพันธ์
- การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร /ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
3. มีทักษะความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการเจรจา มีจิตวิทยาในการเจรจา
5. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี

คุณสมบัติ
1. อายุ 35 - 50 ปี
2. มีประสบการณ์ทางด้าน HRM หรือ HRD 7 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. ผ่านการทดสอบจาก PMAT ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด