ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : hr9@winnergy.co.th
pimthada.suk@winnergy.co.th
ผู้จัดการแผนกบัญชี CPA (ด้านงบการเงิน)
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำงบการบัญชีของบริษัท
- จัดทำงบกระแสเงินสด
- จัดทำงบการเงินรวม
-จัดทำข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. มีใบรับรอง CPA
2. มีความรู้ตามมาตรฐานบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพ
3. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
4.สามารถสอนงานและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
5. สามารถพัฒนาความรู้เพิ่มเติมได้6. เข้ากับผู้อื่นได้ดี
7. สามารถทำงานได้โดยมิต้องแนะนำมากนัก
8. มีความอดทน

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
1 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

social

with join us
สงนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด